گزارش پیشرفت پروژه ارتش برج ۴۰ طبقه بهمن ۹۹

🔸️چهل طبقه:

🔹️دیوار حائل:

قالب برداری ضلع شرق

آغاز قالب بندی ضلع جنوبی

آرماتور بندی ضلع غرب

🔹️کاشت میلگرد انکر بولت (دستور کار)

🔹️اجرای کامل چاه اِرت

🔹️نصب ستون زون دوم

🔹️تکمیل کاری تیرهای جوشی

🔹️جوش ستون های باکس کارخانه قم

🔹️تکمیل کاری پیچ ها در ستون های نصب شده پارت دوم