گزارش پیشرفت پروژه ارتش برج ۳۲ طبقه بهمن ۹۹

🔸️سی و دو طبقه:
🔹️نصب ستون در بلوک A پارت چهارم
🔹️پخش ورق عرشه فولادی در بلوک A پارت سوم
🔹️اجرای کنسول پیرامونی در بلوک A
🔹️ایمپکت بلوک B پلرت سوم
🔹️پیچ ریزی تیرهای اصلی در بلوک B
🔹️جوش نبشی های طرح تقویت