• اطلاعات کلی پروژه

    • مکان : تهران – منطقه ۲۲
    • مساحت کل زمین : ۶۰۰۰ متر مربع
    • کارفرما : مرزبانی ناجا
    • ناظر : شرکت نیاوند سازان
    • مشخصات کلی : اجرای عملیات ساختمانی مکانیکی و الکتریکال تا بهره برداری کامل