نصب پارت دوم از ستون های برج ۴۰ طبقه

با نصب این ستون ها توسط تیم آرین تصب شاهد پیشرفت چشمگیری در برچ ۴۰ طبقه هستیم و با این سرعت پیشرفت به زودی این برج از گود بلند خواهد شد.