بتن ریزی پارت سوم دیوار حائل بتنی برج ۴۰ طبقه

با تلاش شبانه روزی تیم اجرایی سخت کوش این پروژه بتن ریزی سومین پارت دیوار حائل بتنی برج ۴۰ طبقه انجام شد.