اولین پارت ستون ۳۲ طبقه تولیدی قم رسید

قفل پیشرفت پروژه ۳۲ طبقه پس از تلاش بسیار شکست و با تولیدات کارخانه فولاد امیر قم که از کارخانجات آرین سازه میباشد این پروژه شاهد پیشرفت چشمگیری خواهد بود.پ